Форум про оподаткування, бухгалтерський облік та звітність в Україні

Форум для бухгалтерів, приватних підприємців та юристів

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування. Що можна, а що ні?


Все, що стосується фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування...

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування. Що можна, а що ні?

Сообщение rattlehead » 06 фев 2012, 11:38

Якщо вам більше до смаку російська мова, читаємо тему на російській. У цій темі будемо збирати актуальну інформацію по витратам підприємця на загальній системі оподаткування. Задаємо питання та стараємося надати на них відповідь. Найбільш актуальні питання будуть додаватися у перший пост теми.

Основні статті на блозі про валові витрати підприємця на загальній системі оподаткування

На блозі вже є декілька статей. Вони дозволять сформувати деяке уявлення про витрати підприємця та про те, як вони формуються.
 1. Визнання витрат підприємцем на загальній системі. Касовий метод чи метод нарахування?
 2. Як визначати витрати та доходи підприємця на загальній системі оподаткування
 3. Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад
 4. Витрати на ремонт, придбання запасних частин, технічне обслуговування автомобіля підприємця на загальній системі. Можна чи ні?
 5. Ще раз про касовий метод нарахування витрат для фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування (7)
 6. Чи може ФОП на загальній системі включати до складу витрат, витрати, що були понесені до переходу на загальну систему оподаткування?

Чи існує конкретний перелік витрат? Які є види витрат?

Конкретний перелік витрат визначений Розділом ІІІ Податкового кодексу, а саме пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138. Підприємець має право відносити до складу витрат тільки витрати операційної діяльності.
Витрати операційної діяльності можна розділити на два види: собівартість (пункти 138.4, 138.6 - 138.9) та інші витрати (пункти 138.10.2 - 138.10.4, 138.11). Ці види витрат відносяться до складу валових різними способами.
До собівартості відносяться:
 1. прямі матеріальні витрати;
 2. прямі витрати на оплату праці;
 3. амортизація;
 4. загальновиробничі витрати;
 5. вартість придбаних послуг;
 6. інші прямі витрати;
Згідно пункту 138.4 ПКУ собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнається витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Наприклад, підприємець у грудні купив товар на суму 90 грн. А продав його у січні наступного року за 100 грн. Відповідно до пункту 138.4 ПКУ у січні в нього будуть витрати на 90 грн. та доходи на 100 грн. Тобто, витрат у підприємця не буде, поки він не продасть товар.
До складу інших витрат входять:
 1. адміністративні витрати;
 2. витрати на збут;
 3. інші операційні витрати.
Згідно пункту 138.5 ПКУ інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Наприклад, підприємець поніс витрати на ремонт приміщення у січні. Вони відносяться до січня, тобто до того періоду, в якому здійснені.

За яким методом визнавати витрати? За касовим методом (після оплати) чи за методом нарахування (при отриманні товару незалежно від оплати)?

Щодо цього питання можна дуже багато сперечатися. Офіційна позиція податкової служби – підприємець має відносити витрати до складу валових за касовим методом. Тобто, товари або послуги повинні бути не тільки отримані а й оплачені. Відповідно такі документи як видаткова накладна та акт виконаних робіт не підтверджують витрати підприємця. До них треба додати документ, що підтверджує оплату (банківську виписку, платіжне доручення, фіскальний чек і т.д.).
По цьому питанню на блозі є дві статті, в яких описано деякі моменти правомірності застосування касового методу. Визнання витрат підприємцем на загальній системі. Касовий метод чи метод нарахування? та Ще раз про касовий метод нарахування витрат для фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування.
В деяких випадках застосовувати касовий метод визнання витрат просто неможливо. Наприклад, коли підприємець займається оптовою торгівлею, та продає багато найменувань товарів. Відстежити, які товари оплачені, а які ні, просто неможливо. Також касовий метод не підходить до виробництва.
Який метод нарахування витрат застосовувати, вирішуватиме кожен підприємець для себе. У цій темі ми припустимо, що всі підприємці застосовують касовий метод та вимоги податкової служби повністю правомірні.

Яким критеріям повинні відповідати витрати підприємця на загальній системі?

Валові витрати повинні відповідати наступним вимогам:
 1. Включатися до витрат операційної діяльності згідно з Розділом ІІІ Податкового кодексу України.
 2. Документально підтверджені належним чином оформленими первинними документами.
 3. Пов’язані із господарською діяльністю підприємця.
 4. Безпосередньо пов’язані з отриманням доходів.
 5. Повинні бути фактично сплачені.
 6. Товари повинні бути поставлені, а послуги повинні бути отримані.

Які документи можуть підтверджувати витрати підприємця?

Згідно Порядку ведення книги обліку доходів та витрат №1025 від 24.12.2010 документами, які підтверджують витрати можуть бути зокрема товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи. Сюди можна додати акти приймання – передачі, шляховий лист, товарний чек і таке інше.
Оскільки підприємець застосовує касовий метод визнання витрат, до кожного з цих документів має додаватись банківська виписка, платіжне доручення, фіскальний чек або інший документ, який підтверджує фактичну сплату коштів за товар чи послугу.
Звісно, документи мають відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Чи можна віднести до витрат суму ЄСВ, яку підприємець сплачує за себе?

ФОП на загальній системі оподаткування протягом року сплачує авансові платежі з єдиного соціального внеску та за результатами подання річного звіту до Пенсійного фонду робить доплату. Сума сплаченого єдиного соціального внеску включається до складу витрат на підставі пункту 138.10.4 Податкового кодексу. Віднесення до витрат суми ЄСВ треба підтвердити документом про його фактичну сплату (банківська виписка, платіжне доручення тощо).

До складу витрат якого року можна віднести суму доплати ЄСВ за себе, яка сплачується у наступному році за результатами подання остаточного перерахунку?

На це питання у Єдиній базі податкових знань є відповідь. Вона досить туманна. З повним її текстом можна ознайомитись за цим посиланням. Якщо коротко, то доплату єдиного соціального внеску за результатами остаточного перерахунку можна включити до складу податкового року, за який він сплачується.

Чи включаються до складу витрат сплачений у ціні товару податок на додану вартість?

Згідно пункту 177.3 Податкового кодексу для ФОП, який зареєстрований як платникПДВ, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). Для підприємця, який не є платником ПДВ навпаки, сума податку на додану вартість, яку він сплатив у складі ціни придбаного товару включається до витрат.
Наприклад.
Підприємець платник податку на додану вартість купив товар за 1200 грн. в тому числі ПДВ 200 грн., а продав за 2400 грн. в тому числі ПДВ 400 грн. Його витрати складають 1000 грн., а дохід – 2000 грн.
Підприємець неплатник ПДВ купив товар за 1200 грн. в тому числі ПДВ 200 грн. та продав за 2400 грн. (суми ПДВ у складі ціни продажу немає). Його витрати складають 1200 грн., а доходи – 2400 грн.

Чи може підприємець включити до складу витрат, витрати що були понесені на єдиному податку але стосуються отриманого доходу звітного періоду?

Може. Головна умова визнання витрат на придбання товарів, це їхній продаж. Тобто, поки товари не продані, витрат немає. Коли товари реалізовуються, разом з нарахуванням доходу, визнаються і витрати. При цьому немає значення коли товари були придбані. Докладніше читайте у статті: Чи може ФОП на загальній системі включати до складу витрат, витрати, що були понесені до переходу на загальну систему оподаткування?

Чи є витратами попередня оплата (аванс) за ще не отримані товари?

Підприємець отримав попередню оплату за товар. Далі він кошти перерахував своєму постачальнику як аванс. При цьому товари ще не отримані. В цьому випадку підприємець має дохід на суму отриманого авансу та не має витрат, оскільки згідно пункту 139.1.3 ПКУ не включаються до складу витрат суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг. Витрати у підприємця з’являться лише тоді, коли товари будуть фактично отримані.

Яка сума заробітної плати включається до витрат, з нарахованим ЄСВ чи без?

Заробітна плата найманих працівників підприємця на загальній системі оподаткування включається до складу витрат на підставі пунктів 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2, 138.10.3 Податкового кодексу (в залежності від того, в якому напрямку працює найманий робітник).
Згідно пункту 3.8 Порядку №1025 від 24.12.2010 у графі 9 книги обліку доходів та витрат відображаються витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, понесені у звітному місяці. Тобто до складу витрат включається сума заробітної плати плюс нараховани єдиний соціальниій внесок.

Чи є витратами підприємця витрати на розрахунково-касове обслуговування банку?

Послуги з розрахунково касового обслуговування поточного рахунку підприємця, який використовується для здійснення господарської діяльності включаються до витрат на підставі частини "є" пункту 138.10.2 Податкового кодексу.

Чи є витратами вартість придбаних ліцензій та дозволів? (наприклад ліцензія на торгівлю алкоголем та тютюном, ліцензія на здійснення пасажирських або вантажних перевезень).

Ліцензії або дозволи є нематеріальними активами відповідно до пункту 14.1.120 Податкового кодексу. Для цілей оподаткування ліцензії можна поділити на два види: ті які відповідають критеріям основних засобів згідно пункту 14.1.138 ПКУ та ті що не відповідають. Необхідно одночасне виконання наступних умов:
 1. вартість перевищує 2500 грн.
 2. очікуваний строк корисного використання становить 1 рік (щодо ліцензій, строк її дії повинен бути більше одного року).
Якщо умови пункту 14.1.138 не виконуються, то вартість таких ліцензій відноситься до частини «ж» пункту 138.10.6 ПКУ, який не відноситься до витрат операційної діяльності. Відповідно вартість таких ліцензій до складу витрат підприємця на загальній системі не відоситься.
Якщо умови пункту виконуються, то вартість таких ліцензій підлягає амортизації як нематеріальний актив. А податкова служба категорично проти амортизації у приватних підприємців. Докладніше про це трохи нижче.

Чи можна віднести до валових витрат витрати на рекламу?

Можна. Вартість реклами включається до складу валових витрат на підставі частини "г" пункту 138.10.3 Податкового кодексу у складі витрат на збут. Реклама повинна бути прямо пов’язана з реалізацією товарів, наданням послуг або виконанням робіт.

Вартість комунальних послуг за орендоване приміщення

Можна відосити до витрат, але тільки в тому разі коли відповідний пункт, який узгоджує сплату орендарем комунальних послуг буде наявний у договорі оренди приміщення. Документальним підтвердженням цих витрат буде рахунок на відшкодування комунальних послуг та документ, що підтверджує їх фактичну оплату. Також, орендар може переукласти договір з комунальним підприємством, що також дає право на витрати.

Які суми сплачених податків та зборів можна віднести до витрат?

Згідно частини «в» пункту 138.10.4 Податкового кодексу до складу витрат відносяться суми нарахованих податків та зборів (крім тих, що не визначені у статтях 9 та 10 ПКУ) єдиний соціальний внесок, за винятком податків та зборів, передбачених пунктами 139.1.6 і 139.1.10.
Пунктом 139.1.6 передбачено, що не включається до складу витрат суми податку на додану вартість, які входять до ціни товару (для підприємців – платників ПДВ). Для неплатників ПДВ відноситься до витрат.
Пунктом 139.1.10 передбачено, що не включаються до витрат сума збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності (або вартість торгового патенту). Але на суму вартості торгового патенту за результатами подання річної декларації підприємець має право зменшити суму ПДФО до сплати.

Відсотки та основна сума кредиту, який отримувався для здійснення господарської діяльності

Основна сума кредиту не включається до складу витрат на підставі пункту 139.1.4 Податкового кодексу.
Сума нарахованих процентів відноситься до фінансових витрат відповідно до пункту 138.10.5 ПКУ. Оскільки ці витрати не є операційними, то до складу валових витрат підприємця на загальній системі вони не включаються.

Вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічне обслуговування транспортного засобу

Податкова служба у своїй відповіді у Єдиній базі податкових знань проти. Проте, з такою позицією дуже важко погодитись. Про цей вид витрат на блозі є стаття Витрати на ремонт, придбання запасних частин, технічне обслуговування автомобіля підприємця на загальній системі. Можна чи ні?.

Оплата витрат здійснюється у наступному місяці. До якого місяця відносяться витрати

Наприклад: заробітна плата нарахована за січень виплачується у лютому, орендна плата та комунальні платежі за січень сплачується у лютому. Оскільки підприємець на загальній системі застосовує касовий метод витрат, то витрати стають витратами тільки післі оплати, в нашому випадку тільки у лютому. Така відповідь розміщена у Єдиній базі податкових знань.
Якщо всередині року з цим ще можна змиритися, знаючи, що ПДФО до сплати буде розраховуватися за рік, то з перехідними витратами, які нараховуються у грудні, а сплачуються у січні наступного року проблема стоїть досить гостро. Якщо слідувати відповіді податкової служби то витрати перейдуть у наступний рік.

Витрати на придбання літератури, спеціалізованих періодичних видань, оплату послуг Інтернет

Ці витрати відносяться до складу валових на підставі частини "в" пункту 138.10.4 Податкового кодексу за умови їх зв’язку з господарською діяльністю та належним документальним підтвердженням.

Чи відноситься до витрат вартість придбаного нерухомого або рухомого майна, яке використовується у господарській діяльності?

Згідно пункту 139.1.5 ПКУ не включаються до складу витрат, зокрема, витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 144 - 148 ПКУ, з урахуванням пунктів 146.11, 146.12, 148.5 ПКУ.
Юридичні особи відносять амортизацію до складу витрат. А оскільки фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування не веде бухгалтерського обліку, то податкова служба категорично проти амортизації у таких підприємців.

Ремонт орендованих або власних основних засобів

З витратами на ремонт основних засобів підприємця на загальній системі оподаткування теж не все так просто.
Ремонт орендованих основних засобів. Наприклад, підприємець орендує нежитлове приміщення для здійснення господарської діяльності, або взяв в оренду вантажний автомобіль та за його допомогою надає послуги вантажних перевезень. Чи є витратами вартість ремонту таких основних засобів? На думку податкової служби - ні. Причина майже завжди одна й та сама: підприємець на загальній системі оподаткування не веде бухгалтерського обліку основних засобів. Відповідь з ЄБНЗ можна почитати тут.
Ремонт власних основних засобів. Про це було трохи вище на прикладі вартості поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Але сутність одна: податкова служба проти вартості ремонту власних основних засобів у складі витрат підприємця. Відповідь з ЄБНЗ дивіться тут.

Чи має право підприємець на загальній системі відносити до складу витрат амортизацію основних засобів?

Про це також було вище. Податкова служба проти амортизації основних засобів у підприємця. Головна причина – неведення підприємцем бухгалтерського обліку, а також те, що Цивільний кодекс України не встановлює такого суб’єкта права власності, як фізична особа – підприємець (власником майна є громадянин, а не ФОП).

rattlehead
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 12:48
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение bykashka » 06 фев 2012, 14:07

rattlehead писав:

Підкажіть, де можна знайти інформацію про розходи, які можна вважати витратами на загальній системі оподаткування.


На блозі є декілька статей на цю тему. Взагалі, витрати підприємця на загальній системі оподаткування дуже сильно пов'язані з доходами. Тут дивіться про витрати http://byhgalter.com/viznannya-vitrat-p ... axuvannya/, а тут про спосіб визначення доходів та витрат http://byhgalter.com/yak-viznachati-vit ... tkuvannya/

Аватара пользователя
bykashka
 
Сообщения: 537
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 19:08
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение miljov@meta.ua » 14 фев 2012, 23:50

06 серпня 2011р року були прийняті зміни, щодо витрат підприємців. Згідно цих змін оплату за ліцензію алкогольними напоями та тютюн , хмелярство не можна включати до витрат, оскільки вони не є операційними витратами. 1) Чи це є вірною інформацією 2) якщо це так то до яких витрат ці платежі належать. Я перечитала податковий кодекс, та відповіді не знайшла

miljov@meta.ua
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 23:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение byhgalter » 15 фев 2012, 08:29

Відповідь з офіційного сайту ДПС:
2755 Чи може ФОП, яка перебуває на загальній системі оподаткування, віднести до витрат суму сплачених податків та зборів?
Коротка відповідь : До витрат фізичної особи – підприємця відносяться суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених ПКУ), інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених пп. 139.1.6 і 139.1.10 ст. 139 ПКУ, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пп. 139.1.11 ст. 139 ПКУ.

Хмелярство визначено Податковим кодексом, як збір у статті 9. Тому, я думаю, що хмелярство сюди відноситься на всі 100%.
А ось відповідь щодо ліцензій та дозволів:
2755 Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?
Коротка відповідь : Враховуючи те, що витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг не відносяться до витрат від операційної діяльності, то фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включити зазначені витрати до складу своїх витрат.

Ліцензії відносяться до частини ж) пункту 138.10.6 Податкового кодексу, який не відноситься до витрат операційної діяльності.
Отже, мій висновок, на сьогоднішній день: збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - витрати, ліцензії - не витрати.

Аватара пользователя
byhgalter
Администратор
 
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 00:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение Віка » 15 фев 2012, 11:14

В попередньому коментарі ви казали , що оплата за ліцензію не є витратами. Відповідно в книзі обліку їх відображати не треба. А де треба? І взагалі я не розумію, чому це не мої витрати, адже це безпосередньо звязано з моїм доходом. В мене алкогольний магазин. Податкова хоче більше зняти з нас 15%.

Віка
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 11:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение byhgalter » 15 фев 2012, 12:17

Віка писал(а):В попередньому коментарі ви казали , що оплата за ліцензію не є витратами. Відповідно в книзі обліку їх відображати не треба. А де треба? І взагалі я не розумію, чому це не мої витрати, адже це безпосередньо звязано з моїм доходом. В мене алкогольний магазин. Податкова хоче більше зняти з нас 15%.

На як ви казали вище, ліцензії були витратами до серпня 2011 року. Проте потім внесли зміни у Податковий кодекс. Тепер ліцензія є витратами лише для юридичних оіб - платників податку на прибуток.

Аватара пользователя
byhgalter
Администратор
 
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 00:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение Віка » 16 фев 2012, 16:51

В звязку з новим ПК , чи є операційними витратами ЄСВ, який сплачує підприємець за себе?

Віка
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 11:05
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение bykashka » 16 фев 2012, 17:31

Так, ЄСВ є операційними витратами на підставі пункту частини ж) пункту 138.10.4 Податкового кодексу:
в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:

суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених підпунктами 139.1.6 і 139.1.10 статті 139 цього Кодексу, та пені, штрафів, неустойки, передбачених підпунктом 139.1.11 статті 139 цього Кодексу.

При цьому це стосується як авансових платежів з єдиного соціального внеску, які підприємець сплачує протягом року так і доплати за результатами року. Це питання також оисується у цій статті http://byhgalter.com/kasovij-metod-nara ... -dlya-fop/

Аватара пользователя
bykashka
 
Сообщения: 537
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 19:08
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение Tina » 16 фев 2012, 19:06

Скажіть,будь-ласка, чи відноситься видаткова накладна (отримана від постачальника) до документу первинного обліку, по якому можна зробити запис в книзі обліку доходів і витрат? А товарно-транспортна?

Tina
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 18:54
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Витрати на загальній системі

Сообщение bykashka » 16 фев 2012, 19:31

І видаткова накладна і товарно-транспортна накладна відносяться до первинних документів та на їх підставі можна робити записи у книгу обліку доходів та витрат.
Згідно Наказу №1025 від 24.12.2010 року "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення":
3.4. До графи 4 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов'язані з придбанням товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг (номер, дата і назва документа). Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

Перелік документів, наведених у цьому пункті наказу не є вичерпним. Документами, що підтверджують витрати можуть бути також і інші документи.

Аватара пользователя
bykashka
 
Сообщения: 537
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 19:08
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Быстрый ответ

Підказка: за допомогою цих кнопок можна швидко застосувати стилі до виділеного тексту.
Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
   
След.

Вернуться в Загальна система оподаткування

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Loading...